㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


خـ ـدایـآ 

اَجـ ــازه اَسـ ـتــ نـآصَـ ـبـور ے کُـ ـنم؟!


بـہ بُـزرگـیـتــ قـ ـسَـم اَز صَـ ـبورےخـَسـ ـتہ اَم


اَز فــَریآدهـ ـایـے کہ دَر گـ ـلویـَ ـم خَــفہ مــآند و مےمآنـد
. . .


از اَشـ ـکــ هایـے شـَبــ هـا بآلِـشـَ ـم رآ خیـ ـس مےکُـ ـند
!!


وَ تـُ ـو شــآهِـد آن هَــسـتے . . .


از حَــرفــ هـایـے کہ زِنـ ـده بـہ گـ ـوُر شُــد دَر دِلـَـم
. . .


آسـ ـان نیــسـتـــ دَر پــَـس خــَنـ ـده هـاے مـَصــنوعــے


گِرِیـہ هـاے دِلـَتــ رآ دَر بـےپَـنـاهیــتـ پَــنهــان کـُـنــے
!!!


آرِزو ے پــَروآز دارَم
. . .

+ 1392/04/29| 11:29|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()


چقـدر احمــق بودم کـہ اون لحظـہ هایـے کہ . . .


صـدام میکردے

 "عروسکــم

خون میــدویـد زیر پوستـم . .


و بـا " ع ش ق " میگفتــم 

جـــــــــآنــــم . . .


غافـل از اینکــه واقعــا عروسکــے بیش نبودم
. . . !


عروســک خـیمـــہ شــب بــازے
. .

+ 1392/02/30| 13:32|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()

هیچ وقت نفهمیــــدم...

چرا درست همان کســــی کہ ...


فکر میکنـــــی با همـ
ــہ  فـــــرق دارد...


یک روز... مثل همـــ
ــہ.

تنهــــــــــایت میگـــــذارد...؟
!


+ 1392/01/18| 09:02|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()بَــבبَـפֿـتــے اَز اونجـآیـے شُـروعـ مـے شـہ ڪــہ بــه ڪَـسے

لَبـפֿـنــב بزَنــے ڪــہ ارزشــ " لَـگـב زבَטּ " هَمـ نـבآرـــہ...

+ 1391/11/7| 13:05|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()


 گـــآهـے وَقتها בلَمـ مـے خوآهَد بِــگویَـمـ:

مَטּ رَفتَمـ ؛ 

بــآهـــآتــــ قَهرَمـــ ،

  בیگـ  تَمومـ

בیگـ دوستَتــــ   טּَבارمـ .....


وچقدر בلَمـ میخواهَد بشنَومـ:


کُجا بَچـ
 لوســـ !؟

 غَلط میکنیـ کـ میرے ..... 

مَگـ בستـ ِخودتــــ ؟ رَفتــטּ


بـ
 ایـטּ راحتیـ نیستـ !


اما .... نمیدانمـ چـ
 حکمَتیستـ کـ آבمـے ؛


هَمیشـ
 اینجور وَقتها


میشنَوَב :


بـ
 جَهَنَمـ ... !!!+ایـטּ روزها اَداے زنـــــده ها را در مے آورم!

+اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمے ڪنند چیزے اَز دست داده باشے

+ساده نَباش..!

همہ چے دُرُست میشہ :)

+تآ حآلآ دلت برآیــ ِ صدآیــ ِ کَسیــ تنگــ شُدهـ ؟?؟ 
+ 1391/08/2| 10:20|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()


اٍینجـــا

     دَر دٌنیاے مــَـــــن 

                        گٌــرگـــها هَــم


اَفــسٌردٍگـــــی مٌفرَط گـٍـــرٍفتـٍـﮧ َاند ،


               دیگَر گٌـــوســفَند نٍمـــی دَرَند ،


بـــٍـﮧ نی چٌوپان دٍل مـــی سپارَند


                       وَ گــریـــــﮧ مــی ڪٌنَند !


+ 1391/07/20| 20:22|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()


ســـلآمــ 

اُومـَـــدم بــآ بــی حــوصــلگـــی تَــمـــآمـ :آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه من و توست

تاکه معلوم شود  طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد خریدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

+ 1391/04/25| 10:42|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()