تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


گفت پنج وارونه یعنی چی؟ خواهر کوچکم این را می پرسید !
من به او خندیدم.
کمی آزرده وحیرت زده گفت: روی دیوار و درختان دیدم؟!! و باز هم خندیدم. گفت:دیروز خودم دیدم مهران (پسرهمسایه) پنج وارونه به مینو داد!!!
آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید بغلش کردموبوسیدمش و با خود گفتم بعدها وقتی غم سقف کوتاه دلت را خم کرد. بی گمان میفهمی پنج وارونه چه معنایی دارد!!
+ 1388/09/2| 10:27|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()