تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


اٍینجـــا

     دَر دٌنیاے مــَـــــن 

                        گٌــرگـــها هَــم


اَفــسٌردٍگـــــی مٌفرَط گـٍـــرٍفتـٍـﮧ َاند ،


               دیگَر گٌـــوســفَند نٍمـــی دَرَند ،


بـــٍـﮧ نی چٌوپان دٍل مـــی سپارَند


                       وَ گــریـــــﮧ مــی ڪٌنَند !


+ 1391/07/20| 19:22|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()