تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


 گـــآهـے وَقتها בلَمـ مـے خوآهَد بِــگویَـمـ:

مَטּ رَفتَمـ ؛ 

بــآهـــآتــــ قَهرَمـــ ،

  בیگـ  تَمومـ

בیگـ دوستَتــــ   טּَבارمـ .....


وچقدر בلَمـ میخواهَد بشنَومـ:


کُجا بَچـ
 لوســـ !؟

 غَلط میکنیـ کـ میرے ..... 

مَگـ בستـ ِخودتــــ ؟ رَفتــטּ


بـ
 ایـטּ راحتیـ نیستـ !


اما .... نمیدانمـ چـ
 حکمَتیستـ کـ آבمـے ؛


هَمیشـ
 اینجور وَقتها


میشنَوَב :


بـ
 جَهَنَمـ ... !!!+ایـטּ روزها اَداے زنـــــده ها را در مے آورم!

+اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمے ڪنند چیزے اَز دست داده باشے

+ساده نَباش..!

همہ چے دُرُست میشہ :)

+تآ حآلآ دلت برآیــ ِ صدآیــ ِ کَسیــ تنگــ شُدهـ ؟?؟ 
+ 1391/08/2| 09:20|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()