تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             

هیچ وقت نفهمیــــدم...

چرا درست همان کســــی کہ ...


فکر میکنـــــی با همـ
ــہ  فـــــرق دارد...


یک روز... مثل همـــ
ــہ.

تنهــــــــــایت میگـــــذارد...؟
!


+ 1392/01/18| 08:02|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()