تبلیغات
㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂


㋡♂ ♥♥ بیــــڪآر טּـویــســـے هآے فـــــآئــِـزِهــ ♥♥ ㋡♂

·▪••●● ஐ☆ ♪ پــــَـــــــــــروآز رآ بـِــہ פֿـــآطـِـ ـ ــــر بِسِـپـآر ، پـَــ ـ ـــرنـבهـ مُـــــرבَنیـ ســتــ ♪ ☆ஐ●●••▪·

Design / Email / Profile / Home

             


خـ ـدایـآ 

اَجـ ــازه اَسـ ـتــ نـآصَـ ـبـور ے کُـ ـنم؟!


بـہ بُـزرگـیـتــ قـ ـسَـم اَز صَـ ـبورےخـَسـ ـتہ اَم


اَز فــَریآدهـ ـایـے کہ دَر گـ ـلویـَ ـم خَــفہ مــآند و مےمآنـد
. . .


از اَشـ ـکــ هایـے شـَبــ هـا بآلِـشـَ ـم رآ خیـ ـس مےکُـ ـند
!!


وَ تـُ ـو شــآهِـد آن هَــسـتے . . .


از حَــرفــ هـایـے کہ زِنـ ـده بـہ گـ ـوُر شُــد دَر دِلـَـم
. . .


آسـ ـان نیــسـتـــ دَر پــَـس خــَنـ ـده هـاے مـَصــنوعــے


گِرِیـہ هـاے دِلـَتــ رآ دَر بـےپَـنـاهیــتـ پَــنهــان کـُـنــے
!!!


آرِزو ے پــَروآز دارَم
. . .

+ 1392/04/29| 10:29|فــღــآئـِــزِهـ خـــآنـُـومـے Ɔσммɛит ()